Koopman bedrijfswagens is geopend Corona-update 15 december

Verkoop uitsluitend voor zakelijke klanten, zzp en mkb. Werkplaats op afspraak.

Voor vragen zijn wij bereikbaar op 0226-760082 of per app op 06-22603365

Melding sluiten

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Koopman Bedrijfswagens: https://koopmanbedrijfswagens.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten op deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Koopman Bedrijfswagens website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Koopman Bedrijfswagens zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Koopman Bedrijfswagens niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Koopman Bedrijfswagens garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Koopman Bedrijfswagens wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Koopman Bedrijfswagens links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Koopman Bedrijfswagens worden aanbevolen. Koopman Bedrijfswagens aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Koopman Bedrijfswagens niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Koopman Bedrijfswagens behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koopman Bedrijfswagens of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Koopman Bedrijfswagens behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.